Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Алдартай Idol-ын экс найз охиноос хар илгээмж иржээ
 • Алдартай Idol-ын экс найз охиноос хар илгээмж иржээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.48 PM (2013-03-08)


  Алдартай одийн найз охиноос хар илгээмж ирсэн хэмээн хүмүүс цуурж байна .Экс найз охин нь түүнийг заналхийлжэээ.Тэрээр хэрвээ надад $890,000 USD өгөхгүй бол түүний нүцгэн авхуулсан зургийг интэрнэтэд тавина хэмээжээ. Түүнд тэд харилцаанд байх үeйин  2 клип байгаа юм байна.

  Энэ цагт тэрхүү алдартай од хэд хэдэн CF мөн кинонд тоголжээ.,түүний алдартай болсонийг хараад найз охин ни видeo ашиглан түүнд хар илгээмж явуулсан байна. Заналхийлэл үргэлжилсээр ,алдартай од маань эцэст нь шүүхэд хүсэлт тависан бөгөөд түүний явуулсан видeoнүүдийг шүүхийханд өгжээ.

  Хүмүүс тэр алдартай од гээд байгаа хүнийг JYJ Park Yoochun хэмээн бодож байсан боловч удаа дараа няцааж байсан юм.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-08) Ïðîñìîòðîâ: 883 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû