Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Алдартай оддын шашин шүтлэгүүд
 • Алдартай оддын шашин шүтлэгүүд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.49 PM (2013-04-21)


  Алдартай одууд ямар шашин шүтдэг бэ? Мэдэхийг хүсвэл дэлгэрэнгүй үзнэ үү...


  1TYM
  - Danny: Христийн шашин
  - Jinhwan: Христийн шашин
  - Teddy: Athiest 

  2AM
  - Changmin: Христийн шашин (Catholic)
  - Jinwoon: Христийн шашин
  - Jo Kwon: Христийн шашин
  - Seulong: Atheist

  2NE1
  - CL: Христийн шашин (Catholic)
  - Bom: Христийн шашин
  - Minzy: Христийн шашин (Catholic)
  - Sandara: Шүтлэггүй
  2PM
  - Chansung: Buddhist
  - Junho: Христийн шашин
  - Minjun: Buddhist
  - Nichkhun: Buddhist
  - Taecyeon: Христийн шашин
  - Wooyoung: Buddhist

  After School
  - Gahee: Christian
  - Jooyeon: Christian
  - Jungah: Christian
  - Lizzy: Christian
  - Nana: Christian
  - Raina: Chrisitan
  - Uee: Christian

  - Ajoo: Christian

  A-Pink
  - Bomi: Christian
  - Eunji: Christian
  - Namjoo: Christian
  - Yookyung: Christian

  As One
  - Crystal: Buddhist
  - Min: Christian 

  Baby VOX
  - Eunjin: Buddhist
  - Heejin: Christian
  - Kim EZ: Christian 

  - Bada: Christian (Roman Catholic)

  - Bae Doona: Christian

  - Bae Seulgi: Christian (Roman Catholic)

  - Bae Yong Joon: Christian (Roman Catholic)

  Beast
  - Dongwoon: Christian
  - Doojoon: Christian
  - Junhyung: None
  - Kikwang: Christian (Catholic)
  - Yoseob: Christian

  Big Bang
  - Daesung: Christian
  - G-DRAGON: Christian
  - Seungri: Christian (Protestant)
  - Taeyang: Christian

  Block B
  - Kyung: Christian
  - P.O: Christian
  - U-Kwon: Christian
  - Zico: Christian (Catholic) 

  - BoA: Christian (Roman Catholic)

  - Brian: Christian (Catholic)

  Brown Eyed Girls
  - JeA: Christian (Catholic)
  - Miryo: Christian
  - Narsha: Christian

  - Cha Seungwon: Christian (Roman Catholic)

  - Choi Jinshil: Christian

  - Choi Jiwoo: Christian (Presbyterian) 

  - Chung Lim: Christian (Catholic)

  Cool
  - Kim Sungsu: Christian
  - Lee Jaehoon: Christian
  - Yuri: Christian 

  - CRAZYNO: Atheist

  DMTN
  - Daniel: Christian
  - Dari: Christian
  - Donglim: None 
  - Inati: Christian (Catholic)
  - Jisoo: Christian

  Davichi
  - Haeri: Christian
  - Minkyung: Christian 

  - deeVine: Christian

  - E-Bul: Christian

  - Eru: Christian

  - Eun Ji Won: Buddhist 

  - Evan: Atheist

  EXO
  - D.O: Christian

  f(x)
  - Amber: Christian
  - Luna: Christian 
  - Sulli: Christian 

  Girls Generation
  - Hyoyeon: Christian
  - Jessica: Christian
  - Seohyun: Christian
  - Sooyoung: Christian
  - Sunny: Christian
  - Tiffany: Christian
  - Yoona: Christian

  - Go Ara: Christian

  g.o.d
  - Park Junhyung: Christian (Catholic) 

  - Gong Hyojin: Christian (Catholic)

  - Gong Yoo: Christian (Catholic)

  - Go Soyoung: Christian (Roman Catholic)

  - Haan Yeah Soul: Christian

  - Jaewon: Christian

  - Hwangbo: Christian

  - Insooni: Christian (Roman Catholic)

  - IU: Christian

  - Jadu: Christian

  - Jang Nara: Christian

  - Jang Woohyuk: Buddhist

  - Jay Park: Christian

  - Jeon Ji Hyun: Buddhist

  - Jin Goo: Christian (Catholic)

  - Jisun: Christian

  - Jo In Sung: Christian

  - Kan Miyoun: Atheist

  - Kangta: Atheist

  - Kim Haneul: Christian (Roman Catholic)

  - Kim Hyojin: Christian

  - Kim Jinpyo: Christian

  - Kim Jong Kook: Buddhist

  - Kim Jungeun: Christian

  - Kim Junghwa: Christian

  - Kim Minjong: Buddhist

  - Kim Taehee: Christian (Roman Catholic)

  - Kim Tae Woo: Buddhist

  - Kwon Sangdoo: Christian (Catholic)

  - Kwon Sangwoo: Christian (Roman Catholic)

  - Lee Byunghun: Buddhist

  - Lee Dahae: Christian

  - Lee Dong Gun: Christian (Catholic)

  - Lee Hyori: Christian

  - Lee Jihoon: Christian

  - Lee Jihye: Christian

  - Lee Jung: Christian

  - Lee Junghyun: Atheist

  - Lee Jungjin: None

  - Lee Seungchul: Christian

  - Lee Sungjin: Christian

  - Lee Yuri: Christian

  - Lena Park: Christian

  - Lim Jeonghee: Christian (Protestant)

  MBLAQ
  - Joon: Christian
  - Mir: Buddhist
  - Thunder: Atheist 

  Miss A
  - Min: Christian

  Miss $
  - Hyeyoung: Christian
  - Yumi: Christian 

  - Moon Geun Young: Buddhist 

  - Moon Heejun: Buddhist

  M.peror
  - D.Kash: Christian

  NU’EST
  - Aron: Christian (Catholic)

  N:SONIC
  - Black J: Christian
  - Byeol: None
  - Eunho: Christian
  - J.Heart: Christian
  - Jonguk: Christian

  Paran
  - Ace: Atheist
  - Ryan: Christian
  - P.O: Christian
  - Neo: Atheist 

  - Park Boyoung: Christian 

  - Park Jaeyoung: Christian (Catholic)

  - Park Kiwoong: Christian

  - Park Shinhye: Christian

  Pia
  - Shimji: Christian
  - Yohan: Christian (Catholic) 

  RaNia
  - Joy: Christian
   

  - Ryu Seungbum: Christian

  - SE7EN: Christian

  Secret
  - Jieun: Christian 

  - Seo Youngeun: Christian (Catholic)

  SHINee
  - Jonghyun: Atheist
  - Key: Christian
   -Minho: Christian
  - Onew: Christian
  - Taemin: Christian (Catholic)

  Shinhwa
  - Andy: Christian 
  - Dongwan: Christian
  - Eric: Christian
  - Hyesung: Christian
  - Junjin: Christian
  - Minwoo: Christian

  SMASH
  - Cheonwoo: Christian (Catholic)
  - Hanbang: None
  - Hero: Buddhist
  - Jerry: Christian
  - Naru: Christian
  - World: Christian 

  - Son Dambi: Christian

  - Son Yejin: Christian (Roman Catholic)

  SS501
  - Hyungjoong: Christian (Catholic)
  - Jungmin: Athiest
  - Kyujong: Christian
  - Youngsaeng: Christian

  - Sung Yuri: Christian (Presbyterian)

  Super Junior
  - Donghae: Christian
  - Eunhyuk: Christian
  - Heechul: Atheist
  - Kangin: Christian
  - Kibum: Christian
  - Kyuhyun: Christian
  - Leeteuk: Christian
  - Ryeowook: Christian (Catholic)
  - Shindong: Christian
  - Siwon: Christian (Protestant)
  - Sungmin: Christian
  - Yesung: Christian (Catholic)

  T-ARA
  - Boram: Buddhist
  - Eunjung: Christian
  - Jiyeon: Buddhist
  - Soyeon: Christian

  - T/Tasha: Christian

  Teen Top
  - C.A.P: None
  - Changjo: Buddhist 
  - Chunji: None
  - L.Joe: Christian 
  - Niel: Christian 
  - Ricky: None 

  T.G.U.S
  - Gwanhee: Christian
  - Sangjun: Christian
  - Sihyeon: Christian
  - Youngmin: Christian

  The Nuts
  - Ji Hyunwoo: Buddhist
  - Kim Hyunjoong: Christian (Catholic)
  - Park Junshik: None

  TVXQ
  - Changmin: Buddhist
  - Jaejoong: Christian
  - Junsu: Christian (Seventh-Day Adventist)
  - Yunho: Christian
  - Yoochun: Christian

  - Tony: Christian

  U-KISS
  - AJ: Buddhist
  - Dongho: Christian
  - Eli: Christian
  - Kevin: Christian
  - Kiseop: Buddhist
  - Soohyun: Christian

  - Uhm Jung Hwa: Buddhist

  UN
  - Choi Jeongwon: Christian
  - Kim Jeonghoon: Buddhist

  V.O.S
  - Kim Kyung Rok: Buddhist

  Wonder Girls
  - Hyelim: Christian
  - Sohee: Buddhist
  - Sunye: Christian
  - Yeeun: Christian
  - Yoobin: Christian

  - Yiruma: Christian

  - Yoon Eunhye: Christian

  - Yoon Soi: Buddhist

  - Younha: Christian (Roman Catholic) 

  - Yuriel: Christian

  ZE:A
  - Dongjong: Buddhist
  - Heechul: Christian
  - Junyoung: Christian
  - Kevin: Christian 
  - Kwanghee: Christian


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-21) Ïðîñìîòðîâ: 765 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû