Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Алдарт жүжигчин Бэ Юунг Жүн киноны нээлт дээр
 • Алдарт жүжигчин Бэ Юунг Жүн киноны нээлт дээр 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.18 PM (2013-05-29)
  http://i2.media.daumcdn.net/photo-media/201305/27/newsen/20130527200806218.jpg

  Сүүлийн нэг жил олны өмнө гараагүй  байсан жүжигчин Бэ Юунг Жүн 5-р сарын 27-нд олны өмнө гарлаа. Тэрээр Самсонг дүүрэг дэх CGV кино театрт нээлтээ хийсэн , Хойд Солонгосын тагнуулчид  Өмнөд Солонгос улсад нэвтрэн ирж тагнан турших  үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйл явдал бүхий шинэ  киноны  хүлээн авалтанд ирсэн байна. Ирэх 6 сарын 5-нд дэлгэцнээ гарах уг кинонд нэрт жүжигчин Бэ Юунг Жүний дотны найз Ким Сү Хён тоглож байгаа бөгөөд тэд нэг интертайнментад харъяалагддаг ажээ.

  http://i2.media.daumcdn.net/photo-media/201305/27/segye/20130527203206022.jpg

  http://i2.media.daumcdn.net/photo-media/201305/27/osen/20130527214703799.jpg

  http://i2.media.daumcdn.net/photo-media/201305/27/osen/20130527214005087.jpg

  http://i2.media.daumcdn.net/photo-media/201305/27/fnnewsi/20130527203807039.jpg

  http://i2.media.daumcdn.net/photo-media/201305/27/ked/20130527203103734.jpg

  http://contents.dt.co.kr/images/201305/2013052702019922790003.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-29) Ïðîñìîòðîâ: 600 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû