Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü A Pink Yookyung хамтлагаасаа хөөгдсөн үү?
 • A Pink Yookyung хамтлагаасаа хөөгдсөн үү? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.47 AM (2013-04-25)


  A Pink Yookyung хамтлагаасаа гарсан талаар та бүхэн мэдэж байгаа байх. Түнийг эрдэм номдоо анхааран хамтлагаа орхисон гэж харьяалагддаг ентэртайнмэнт болох A Cube мэдээлэлсэн.

  Тэгвэл үүнээс хойш Yookyung-ийг өөрийн хүсэлтэр хамтлагаасаа гарсан уу эсвэл ентэртайнмэнт-ийн шаардлагаар гарсан гэх яриа хүмүүсийн дунд яригдаж эхэлжээ.

  Энэ тал дээр A Pink Yookyung-ийн аав:

  Бид бүхэн нэг л амьдрана ингэж нэг нэгнээсээ урвах шаардлага байхүй л баймаар юм. өөдөө хаясан чулуу өөрийн тоглой дээр гэдэгдээ гэжээ. Түүний аавын бичсэн энэ зүйл нетзинчүүдийн анхааралыг татаж байгаа бөгөөд түүнийг хамтлагаасаа өөрийн хүслээр гараагүй харин ент-ийн дарам шахалт шаардлаган доор гарсан байж магадгүй хэмээн таамаглаад байна.

  Энэ талаар A Cube ент-аас: Бид шалгаж байгаа. Yookyung-ийг хамтлагаасаа гарсанаас хойш шуугианууд тасрахгүй байна. бид Yookyung-д их санаа зовж байна гэжээ...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-25) Ïðîñìîòðîâ: 624 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû