Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 5 ижил загварын хувцсыг 10 өөр Idol өмссөн нь
 • 5 ижил загварын хувцсыг 10 өөр Idol өмссөн нь 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.00 AM (2013-05-12)

  Yuri дээрх одтой цамцаар MBC Come To Play-д гоёсон бол Junhyung Beautiful дууны клипэндээ өмсжээ. Мөн Doojoon MBC All My Love, Hyunseung MBCevery1 Countdown-д өмссөн байна.

  SHINee Key дээрх цамцыг хэд хэдэн удаа өмсөж байсан байна. f(x) Amber Dangerous клипэнд өмссөн байна.

  "No sale is ever final” гэсэн бичигтэй ижил загварын ч өөр өнгийн дээрх цамцыг Key, Taemin 2 өмсжээ.

  Sooyoung дээрх мөнгөлөг өнгийн хүрмийг 20th Seoul Music Awards-ын ёслолд өмссөн бол 2NE1 Minzy "Lonely” дууны клипэндээ өмссөн байна.

  Christian Dior-ын 2011 оны коллекцийн дээрх даашинзыг Yuri MBC’s Music Wave concert-д MC хийхдээ өмссөн бол Jessica Cosmopolitan сэтгүүлийн 3-р сарын дугаарт өмссөн байна.  Source: http://snsdyuri125.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-12) Ïðîñìîòðîâ: 963 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû