Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 4minute Hyuna Өөрчлөгдсөн үү?
 • 4minute Hyuna Өөрчлөгдсөн үү? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.06 PM (2013-02-11)

  hyunA-twitter

  Та Hyuna хэр хөөрхөн гэж боддог вэ?? Минйи бодлоор хөөрхөн бас хөдөлмөрч хүмүүс түүнийг янз бүрээр л хэлдэг хэтэрхий задгай, хуурамч, хиймэл гээд л Харин цахим хуудсуудаар түүний төгсөлтийн зургууд цацагдаад нэлээдгүй шуугиан болж байна. Би түүний өөрчлөгдсөнийг харахгүй л байна . Мэдээж олон цагаар бэлтгэл хийгээд тураад бас нүүрээ будвал хэн ч өөрчлөгдөнө тийм биздээ гэхдээ тэр будаггүй байхдаа ч царайлаг байдаг оддын тоонд зүй ёсоор орно гэж бодож байна үгүй гэж үү???

  hyunayoung


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-11) Ïðîñìîòðîâ: 735 | Ðåéòèíã: 1.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû