Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 49-дахь удаагын Baeksang Arts Awards-ийн ялагчид
 • 49-дахь удаагын Baeksang Arts Awards-ийн ялагчид 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.22 PM (2013-05-09)  49-дахь удаагын Baeksang Arts Awards-ийн ялагчид тодорлоо. Ингээд та бүхэндээ хэн хэн ямар номинацид ялсныг хүргэж байна...

  Кино Хэсэг:
  • Daesang Award (Хамгийн том): Ryu Seung Ryong "Miracle From Room 7″
  • ШИЛДЭГ ЗУРАГ: Masquerade
  • ШИЛДЭГ ЖҮЖИГЧИН: Ha Jung Woo "Berlin File”
  • ШИЛДЭГ ЭМЭГТЭЙ ЖҮЖИГЧИН: Kim Min Hee "Temperature of Love”
  • ШИЛДЭГ ТУСЛАХ ЖҮЖИГЧИН ЭРЭГТЭЙ: Ma Dong Seok "Neighbors”
  • ШИЛДЭГ ТУСЛАХ ЖҮЖИГЧИН ЭМЭГТЭЙ: Jo Eun Ji "The Concubine”
  • ЭНЭ ЖИЛИЙН ШИЛДЭГ ШИНЭ ЖҮЖИГЧИН ЭРЭГТЭЙ: Ji Dae-Han "My Little Hero”
  • ЭНЭ ЖИЛИЙН ШИЛДЭГ ШИНЭ ЖҮЖИГЧИН ЭМЭГТЭЙ: Han Ye Ri "As One”
  • ХАМГИЙН АЛДАРТАЙ КИНО ЖҮЖИГЧИН ЭРЭГТЭЙ: Kim Dong Wan "Deranged”
  • ХАМГИЙН АЛДАРТАЙ КИНО ЖҮЖИГЧИН ЭМЭГТЭЙ: Park Shin Hye "Miracle From Room 7″ 

  ТЕЛЕВИЗИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ ДРАМА
  • Daesang Award ХАМГИЙН ТОМ: Yoo Jae Suk "Running Man” болон "Infinite Challenge”
  • ШИЛДЭГ Drama: The Chaser (SBS)
  • ШИЛДЭГ НАЙРУУЛАГЧ: Kim Kyu Tae "The Winter, The Wind Blows”
  • ШИЛДЭГ ЖҮЖИГЧИН ЭРЭГТЭЙ: Son Hyun Jo "The Chaser”
  • ШИЛДЭГ ЖҮЖИГЧИН ЭМЭГТЭЙ: Kim Hee Ae "Wife’s Credentials”
  • ЭНЭ ЖИЛИЙН ШИНЭ ЗАЛУУ ТЕЛЕВИЗИЙН ЖҮЖИГЧИН ЭР: Lee Hee Joon "Unexpected You”
  • ЭНЭ ЖИЛИЙН ШИНЭ ЗАЛУУ ТЕЛЕВИЗИЙН ЖҮЖИГЧИН ЭМ: Jung Eun Ji "Reply 1997″
  • ХАМГИЙН АЛДАРТАЙ ТЕЛЕВИЗИЙН ЖҮЖИГЧИН ЭРЭГТЭЙ: Park Yoochun "Missing You”
  • ХАМГИЙН АЛДАРТАЙ ТЕЛЕВИЗИЙН ЖҮЖИГЧИН ЭМЭГТЭЙ: Kwon Yuri "Fashion King”


  • Шилдэг Боловсролын Program: Rediscovery of Korea (KBS)
  • Шилдэг Шоу олон төрөлт: Dad, Where Are You Going (MBC)

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-09) Ïðîñìîòðîâ: 1073 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû