Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2PM Nichkhun уучлалт гуйн нулимс унагажээ
 • 2PM Nichkhun уучлалт гуйн нулимс унагажээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.59 PM (2013-04-23)


  4.21нд 2PM хамтагынхан ‘Legend of 2PM in Tokyo Dome‘ тоглолтынхоо конференцд оролцжээ.
  Nickhun уучлалт гуйн "Би ганцаараа байхдаа их олон зүйл бодсон. Өөрийн бурууг ойлгож гэмшсэн. Хүн болгон алдаа гаргадаг,гэвч алдаагаа давтах нь буруу зүйл.Би солонгос фенүүдээ хархыг үнэхээр хүссэн.Би тэнэг алдаа гаргасан дахиж ийм алдаа гаргахгүй байх болноо.Илүү хичээн ажиллаж солонгос фенүүдтэйгээ уулзнаа" гэжээ.

  Тоглолтын үер тэр мөн уучлалт гуйн уйлсан байна.Тайзан дээр эхлээд  "Надаас болоод та нарт хэцүү байсан байх" гэж хэлэн уйлан ярьж чадалгүй арайн ядан "Үнэхээр баярлалаа надад одоог хүртэл итгэж хайрлаж байгаад.Солонгос руу буцахдаа би шаргуу ажиллан гайхалтай comeback хийх болноо. Хайртай шүү гэжээ.

  2PM-ын 2 хоногийн тоглолтыг 110000 фен үзжээ.Мөн тэд дараа сард Солонгосд иргэн ирэлтээ хийхээр төлөвлөөд байна.


  Source: http://sgoodperson.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-23) Ïðîñìîòðîâ: 893 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû