Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2NE1 'Dara' Кинонд тоглохыг хүсэж байна
 • 2NE1 'Dara' Кинонд тоглохыг хүсэж байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.44 AM (2013-02-17)

  sandara-park-twitter

  2NE1 Sandara Park твиттэр " ‘The Gangster Shaman’ киноны нээлтэнд очоод тийм ч их удаагүй байна. Би жүжигчин Jung Hye Young-ы анхны кино нь болохоор дэмжих гэж очсон.  ”

  "хамгийн сүүлд Кино театрт очиж кино үзсэнээс хойш удсан байна надад үнэхээр сайхан байсан. Би Попкорн аваад киногоо тухтай гэг ч нь үзсэн.  Кино надад үнэхээр таалагдсан. Би эхэндээ инээдмийн кино гэж бодсон гэхдээ энэ тийм байгаагүй. Ямартай ч кино үзэхээр явж байгаа бол нулимсаа арчих алчуур, салфетка авч яваарай . Oops, Би ингээд зогсохгүй бол бүгдийг ярих нь.  Jung Hye Young шиг үзэсгэлэнтэй жүжигчин болохдоо би дуртай байх болно!” гэсэн байна.

  Мөн үргэлжлүүлэн, Би Романтик инээдмийн кинонд тоглохыг үнэхээр их хүсч байна. Би хөгжилтэй байж чаднаа. Надад хэлээч намайг жүжигчин болвол та нар дуртай байх уу? ” гэсэн байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-17) Ïðîñìîòðîâ: 447 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû