Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2AM Seolung IU-тай хамт Nagging дууг дуулдаг байхдаа зугтмаар санагддаг байсан
 • 2AM Seolung IU-тай хамт Nagging дууг дуулдаг байхдаа зугтмаар санагддаг байсан 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.36 PM (2013-04-19)
  image

  2AM Seolung IU-тай хамтран Nagging дууг дуулдаг. Тэгвэл өмнө нь тайзан дээр хамт дуулж байхад ямар санагддаг байсан тухайгаа 18-нд оролцсон Happy Together нэвтрүүлэг дээр ярьжээ. Тэрээр "Би IU-тай хамт Nagging дууг дуулдаг байхад үнэхээр зугтмаар санагддаг байсан” гэж хэлэхэд тэнд байсан хөтлөгчид зочид бүгд гайхжээ. Тэрээр үргэлжлүүлэн "Яагаад гэвэл IU-гийн хоолойны өнгө үнэхээр өндөр. Уг нь бид дуугаа ямар нэгэн үйл ажиллагаагүй зөвхөн бичүүлэх л бодолтой байсан. Гэвч дуу минь алдартай болж олон хөгжмийн нэвтрүүлэг дээр ялж би тайзан дээр гарахаас өөр сонголтгүй болсон. Миний зөвшөөрсөн шалтгаан бол өөрийгөө өндөр өнгөөр дуулахгүй гэж бодсон” гэжээ.

  image

  Seolung "Бас дуун дээр "geumanhaja geumanhaja” гэдэг хэсэг байдаг. Би энэ үгнүүдэд үнэхээр асгарах шиг л болдог. Би үнэхээр зогсоохыг хүсдэг байсан” гэжээ.
  Буцаад бичлэгийг нь үзээрэй. Үнэхээр жоохон эвгүй байгаа юм шиг санагдаж байна.

  Source: http://mongolianiu.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-19) Ïðîñìîòðîâ: 905 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû