Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2AM Jo Kwon-ий анхны хайр нь After School Raina юу?
 • 2AM Jo Kwon-ий анхны хайр нь After School Raina юу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.07 PM (2013-04-06)


  Баримт 1:

  http://1.bp.blogspot.com/_1qjOHSrqO5o/TDHedVlUfRI/AAAAAAAABdY/GOCM8KO4Cyo/s1600/1.jpg

  Тэдний хос бөгж.Энэ зураг нь хөгжмийн нэвтрүүлгүүдийн үеэр ба энэ 2 нилээдгүй олон удаа тус V позыг яг ижлээр нүдэн дээрээ хийж байсан.Мөн энэ бөгж нь ижил брэндийн ижил бөгж юм.Тиймээс ч нэтизэнгүүд тэднийг үерхэж байсан гэж үздэг.

  Баримт 2:

  Jokwon-ий анхны хайр.ADAM COUPLE-ийг үзэж байсан хүмүүс Oh Bang Shil гэх хүний талаар мэднэ биз дээ?

  Jo Kwon маш олон удаа We Got Married дээр өөрийн анхны хайр Oh Bang Shil-ийн талаар ярьж байсан.

  We Got Married-ийн нэгэн анги дээр Jo Kwon маш том хариулт өгсөн.Энэ нь тэр 2 дэлгүүр хэсэж байхад After School-ийн Because of You дуугарч эхэлжээ. Энэ үед Jo Kwon "Bang Shil ah!” хэмээн орилсон нь нэтизэнгүүд түүнийг After School -ийн гишүүн хэмээн таамаглаж байсан.

  Гэвч яг Raina гэх нь тодорхойгүй байсан ба батлаж буй зүйл нь хамтлагийн гишүүдээс Raina-гийн нэр ганцаараа Oh (Oh Hye Rin) овогтой юм.Jokwon-ий хэлэх Oh Bang Shil хүртэл Oh овгтой.

  Тэр 2 чацуу бөгөөд дунд сургуульд нэг ангид байсан сайн найзууд юм.

  Яагаад үерхээгүй талаар Gain асуухад Jokwon надад миний дэбүт илүү чухал байсан гэсэн хариулт өгж байсныг санаж байгаа байх.

  Би лав хувьдаа яг итгэлгүй байна.Учир нь Jokwon надаас 2 дүү гэж хэлж байсан.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-06) Ïðîñìîòðîâ: 572 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû