Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 10 төрлийн зүйлс хийж байгаа оддын зураг
 • 10 төрлийн зүйлс хийж байгаа оддын зураг 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.34 PM (2013-02-28)


  Энд оддын дуулж бүжиглэж жүжиглэж шоу нэвтрүүлэгт орохоос гадна амьдралын хэвийн үйлдлүүдийг хийжэ буй 10 зураг орсон байна  Унтах

  Тэд СВ иихээ үеэр их завгүй шөнөдөө 2 3 хан цаг л унтдаг болохоор хаа таарсан газраа нам явдаг. Тэд унтаж байхдаа ч хөөрхөн харагддаг шүү.

  ]

  Нүүр гараа угаах

  түргэн хоол идэх

  Сургуульд явах

  miss A’s Suzy, 5Doll’s Eunkyo and Girls Day’s Hyeri

  Computer хэрэглэх

  Жолоодох

  TV үзэх

  Дэлгүүр хэсэх

  Хоол хйих


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-28) Ïðîñìîòðîâ: 972 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû