Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Song Il Kook-ийн 3 ихэр хүүхэд
 • Жүжигчин Song Il Kook-ийн 3 ихэр хүүхэд 2 CommentsÄîáàâèë Guest  10.30 AM (2012-12-30)


  Жүжигчин Song Il Kook 3 ихэр хүүхдийнхээ зул сар тэмдэглэж байгаа зургийг нетд тавьжээ. Түүний 3 ихэр хүү энэ оны 5 сард төрсөн бөгөөд Song Il Kook "Миний хайртай 3 хүү мэндэлсэн 2012 он өнгрөх гэж байна. Та бүхний ачаар энэ 3 минь эрүүл саруул өсөж байна. Би хичээх болноо" гэжээ.


  http://koreanvibe.com/wp-content/uploads/2012/04/song-il-gook.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-30) Ïðîñìîòðîâ: 791 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: zaya

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.55.179.27  |  Огноо: (2012-12-31)

  () | 2012-12-31 | Даваа|4.20 PM
  Хөөх энэ жүжигчин 3 ихэр хүүхэдтэй юм уу? гоё жүжигчин шүү

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: ponje

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 111.188.28.107  |  Огноо: (2012-12-30)

  () | 2012-12-30 | Ням|10.33 AM
  awyastai ch aztai ch zaluu yumaa.....

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû