Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Park Si Hoo-д хүчиндүүлсэн гэх A гомдлоо буцаажээ
 • Жүжигчин Park Si Hoo-д хүчиндүүлсэн гэх A гомдлоо буцаажээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.17 AM (2013-05-12)


  Жүжигчин Park Si Hoo-гийн цаашдын ирээдүйд маш том хар толбо үлдээсэн уг хэрэг одоо л нэг юм чимээгүй болж байна.

  Хүчиндүүлсэн гэх трайнээ эмэгтэй болох A нь жүжигчин Park Si Hoo болон түүний дүү B нарыг шүүхэд өгөөд байсан. Харин тэрээр 5-р сарын 9-нд албан ёсоор хэргээ татаж авсан хэмээн түүний өмгөөлөгч нь мэдэгдсэн байна. Мөн хүмүүс түүнийг яагаад хэргээ татаж авсныг мэдэхгүй байгаа ч ихээхэн хэмжээний мөнгө авсан байж магадгүй юм...

  A гэх Trainee

  http://4.bp.blogspot.com/-pFxU0_HnLd8/UTgGZXjblHI/AAAAAAAAcKM/qmOJRe6vEw0/s400/screenshot.8.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-12) Ïðîñìîòðîâ: 712 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû