Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Park Shin Hye, Jang Geun Suk-ийн ээж надад дуртай гэхдээ тэр тийм биш
 • Жүжигчин Park Shin Hye, Jang Geun Suk-ийн ээж надад дуртай гэхдээ тэр тийм биш 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.25 PM (2013-02-15)


  Жүжигчин Park Shin Hye  саяхан Такси нэвтрүүлэгт орж байх үеэрээ Jang Geun Suk-н тухай ярьжээ.

  Тэрээр "Jang Geun Suk үнэхээр ухаантай. Түүний толгойд тоглолт, уран бүтээлийн гээд л зөндөө шинэ санаа байдаг. Тэр одоо хүртэл надад хайр татам харагддаг.”  гэхэд хөтлөгч Jun Hyun Moo  "Тийм л учраас та хоёрын тухай их яриа гардаг хэрэг үү?.” гэхэд

  "Бид яг л ах дүүс шиг байдаг. Түүний ээж надад их дуртай, гэхдээ тэр тийм биш тэр намайг эмэгтэй хүн гэж биш яг л эрэгтэй дүү шигээ харж халамжилдаг.” гэсэн байна мөн  Jung Yong Hwa-н талаар  "бид үнэхээр сайн найзууд . Тэр бол зүгээр эгдүүтэй дүү минь .” гэсэн байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-15) Ïðîñìîòðîâ: 845 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû