Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Kwak Do Won, Taeyeon-ийг жүжигчин болгохыг хүсдэг
 • Жүжигчин Kwak Do Won, Taeyeon-ийг жүжигчин болгохыг хүсдэг 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.15 PM (2013-04-10)


  Жүжигчин Kwak Do Won өөрийн нэгэн хүслийг хэлжээ.Тэр хэлэхдээ Taeyeon – ыг жүжигчин болгохыг хүсдэг.Түүнийг жүжигээр дэбүт хийгээсээ гэж хүсдэг гэдгээ хэлжээ.

   Kwak Do Won, "Би маш олон мелодрам киног ирээдүйд хийхийг хүсдэг.Бас зарим хүмүүс надад зориулж миний хийсэн кинонуудад тоглоосой гэж хүсч байна. Би Girls’ Generation – ны Taeyeon  – ыг жүжигчин болж эхлээсэй гэж бодож байна. Гуйж байна жүжиглэж үзээч” гэж хэлжээ. Хэрвээ Тэ ёон жүжигчин болвол кинонууддаа тоглуулах найруулагчид лав цөөнгүй байна гэдэгт би итгэлтэй байна Тэр мөн кисс скене – ийн тухай ярихдаа  "Би кисс скене – г бүх өдөржингөө зураг авалтыг н хийхийг хүсдэг.Эмэгтэй жүжигчин надад үнэхээр их хэрэгтэй байна.Тэр гоо үзэсгэлэнгээ кинод тусгаж өгөх ёстой.Тийм болохоо надад Тэ ёон шиг хүн хэрэгтэй байна.Би магадгүй их шулуухан хэлж байаа байх.” гэжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-10) Ïðîñìîòðîâ: 397 | Ðåéòèíã: 4.4/5
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû