Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Kim Tae Hee Сөүлийн их сургуульд тэнцэж чадсан нууцаа дэлгэжээ
 • Жүжигчин Kim Tae Hee Сөүлийн их сургуульд тэнцэж чадсан нууцаа дэлгэжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.07 PM (2013-03-19)

  Жүжигчин Ким Тэ Хи дунд ахлах ангийн 200 гаруй сурагчдыг цуглуулан "Хүссэн сургуульдаа элсэж орох арга” нэртэй лекц уншиж өөрийнхөө нууцаас дэлгэжээ. Тэрбээр Солонгостоо хамгийн эхний байранд бичигддэг Сөүлийн их сургуульд хэрхэн тэнцэж чадсан тухайгаа нуулгүй хэлсэн байна.
  1.    Толгой сэргэг байгаа цагтаа тааруулж хичээлээ хийх /Тэрбээр өөрөө шөнийн 10 цагаас үүрийн 2 цагийн хооронд хичээлээ давтдаг байсан ба тэр үед илүү үр дүнтэй байж чаддаг байжээ./
  2.    Хэзээ ч битгий шантар. /Тэрбээр математикын хичээлдээ сонирхолтой нийгмийн хичээлдээ дургүй  байсан ч  дургүй гээд хаялгүйгээр хичээлээ идэвхитэй давтдаг байжээ/
  3.    Бусдын биш өөрийнхөө дуртай мэргэжилийг сонгох. /Тэрбээр багаасаа ямар мэргэжил эзэмшихээ сонгоогүй явж байгаад их сургуульд элсэн орохдоо кино жүжигчиний ангид орсон байна./
  Түүний энэхүү лекц интернетэд тавигдсан даруй "энэ аргийг эртхэн мэдсэн бол илүү сайн сурах  байж, би Ким Тэ Хи шиг шөнийн цагаар хичээллэвэл илүү үр дүнтэй байх" гэх мэт санал сэтгэгдэлүүд маш ихээр бичигджээ.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-19) Ïðîñìîòðîâ: 630 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû