Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Kim Sarang болон Shin Min Ah нарын хуучны зураг олны анхааралд
 • Жүжигчин Kim Sarang болон Shin Min Ah нарын хуучны зураг олны анхааралд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.08 PM (2013-04-07)

  Жүжигчин Kim Sarang болон Shin Min Ah нарын хуучин зураг олны анхаарлыг татаад байна.

  Саяхан олны анхаарлыг татаад байгаа уг зураг нэтээр тараагдсан байна. Зургыг KBS -н драм болох "A lot to Kill” -н зураг авалт эхлэх үеэр 7 жилийн өмнө авчээ.

  Та бүхэн уг зурган дээрээс тэдний жаахан охин байсан дүрхийг олж харах ба тухайн үеийн тэдний төрх байдлыг олж харж болно. "Тэд үнэхээр хөөрхөн бас дур булаам харагдаж байна”, " тэд 7 жилийн өмнө ч гэсэн гайхалтай харагдаж байна”, "Rain үнэхээр гайхалтай харагдаж байна” гэх мэт сэтгэгдэлүүдийн Нэтизүүд үлдээжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-07) Ïðîñìîòðîâ: 881 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû