Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Jung Suk Won, болон дуучин Baek Ji Young нарын хуримын зураг нь гарчээ
 • Жүжигчин Jung Suk Won, болон дуучин Baek Ji Young нарын хуримын зураг нь гарчээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.41 PM (2013-05-31)
  http://2.bp.blogspot.com/-ZVVah4bhF1Y/UW_z9xQWH9I/AAAAAAAAgZ8/22yRlSkq8g4/s1600/499104-0.jpg

  Жүжигчин Jung Suk Won болон Ost-ийн хатан хаан гэгддэг дуучин Baek Ji Young нарын гэрлэхээр болсоныг үзэгчид маань мэдэж байгаа байх. Тэгвэл тэдний Хуримын нандин зургууд гарчээ. Мөн нэг баяртай мэдээ дуулгахад 2 од маань тун удахгүй мэндлэх хүүхдээ тэсэн ядан хүлээж байгаа аж.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-31) Ïðîñìîòðîâ: 754 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû