Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Jung Suk Won, болон дуучин Baek Ji Young нар хуримаа хийлээ + Хуримын зочид
 • Жүжигчин Jung Suk Won, болон дуучин Baek Ji Young нар хуримаа хийлээ + Хуримын зочид 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.34 PM (2013-06-03)
  http://soompi-1.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/06/bjy_jsw.jpg

  Жүжигчин Jung Suk Won, болон дуучин  Baek Ji Young нар 6-р сарын 2-нд аз жаргалтайгаар хуримаа хийлээ.


  Хуриманд урилгаар: Go So Young, Yoo Jae Suk, Kang Ho Dong, Cheon Jung Myung, Park Jin Young, Yoon Jong Shin, Park Yoo Chun, Son Dambi болон Oh Ji Ho гэх зэргийн одууд ирсэнээс гадна 500 гаруй зочид хүрэлцэн ирсэн байна.

  Ингээд хуримын зураг болон уригдсан алдартай оддын зургуудаас хүргэж байна

  http://i2.wp.com/24-7KPOP.COM/wp-content/uploads/2013/06/2013060215375976_1_rstarpjy_59_20130602154810.jpg

  http://i2.media.daumcdn.net/photo-media/201306/03/newsen/20130603100208610.jpg

  Baek Ji Young and Jung Seok Won Pull Out PDA Before Wedding

  Baek Ji Young and Jung Seok Won Pull Out PDA Before Wedding

  Baek Ji Young and Jung Seok Won Pull Out PDA Before Wedding

  Baek Ji Young and Jung Seok Won Pull Out PDA Before Wedding

  Baek Ji Young and Jung Seok Won Pull Out PDA Before Wedding

  Baek Ji Young and Jung Seok Won Pull Out PDA Before Wedding

  http://koreanindo.files.wordpress.com/2013/06/baek-ji-young-jung-suk-won_1370208691_af_org.jpg


  Урилгаар хүрэлцэн ирсэн одууд:

  http://2.bp.blogspot.com/-9rr39jqy9DA/Uar8OO6UnSI/AAAAAAAAurc/DbGpS3QhR6w/s1600/20130602164713497.jpg

  http://4.bp.blogspot.com/-MpzdR7sFQLU/UasAK8r2KoI/AAAAAAAAusI/77c6zTLxAzw/s1600/201306021642772091_51aaf8a922390.jpg

  http://3.bp.blogspot.com/-ekr9VVTKJfo/UasAP_mnjZI/AAAAAAAAusk/dwJtB9tyhS4/s1600/715904_94666_5813.jpg

  http://4.bp.blogspot.com/-qVfn3AF_6Ls/UasAW01itYI/AAAAAAAAuto/XmWm1djkyYM/s1600/n1.jpg

  https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/p480x480/936111_593399374014775_625732051_n.jpg

  http://img.ohkpop.com/2013/06/03/Zq58LM67.jpg

  http://img.ohkpop.com/2013/06/03/uO96hM83.jpg


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-03) Ïðîñìîòðîâ: 1013 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû