Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Han Hye Jin Хөлбөмбөгийн тамирчин Ki Sung Yueng нар хосууд гэдгээ хүлээн зөвшөөрлөө
 • Жүжигчин Han Hye Jin Хөлбөмбөгийн тамирчин Ki Sung Yueng нар хосууд гэдгээ хүлээн зөвшөөрлөө 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.28 PM (2013-05-04)

  20130327122705031.jpg

  Жүжигчин Han Hye Jin-ий зүгээс хөлбөмбөгийн тамирчин Ki Sung Yueng-тай хосууд болсон гэдгээ хүлээн зөвшөөрлөө.

  Han Hye Jin харьяалагддаг Наму актерс интертайнментаас 27ны өдөр "2сарын өмнөөс үерхэж эхлэсэн бөгөөд "Хайр сэтгэлээр холбогдоод удаагүй учир дэмжиж өгөхийг хүсье" гэжээ. .

  Өнгөрсөн 1сард хосууд болсон тухай хардаж эхлэсэн ч тус компаны зүгээс үгүйсгэж байсан бөгөөд3сарын 25нд  ГиСонЮунг тамирчин тэмцээний үеэр  'HJ SY 24' гэсэн бичигтэй пүүз өмссөн тухай шуугиж байв. 3сарын 27ны өдөр нууцаар уулзаж байгаа зураг дарагдсаны эцэст ийнхүү хос болсон тухайгаа албан ёсоор хүлээн зөвшөөрчээ.

  20130327100410002.jpg


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-04) Ïðîñìîòðîâ: 681 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû