Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Gong Yoo, Yoon Eun Hye-г ideal type-аараа сонгов
 • Жүжигчин Gong Yoo, Yoon Eun Hye-г ideal type-аараа сонгов 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.33 AM (2013-04-16)

  Jung Yoo Jin, Im Soo Jung,  Yoon Eun Hye Нараас хэн чиний идеал тайп вэ? гэх асуултанд тэрээр инээнгээ-Kang In Ho "гол дүр” байх болно гэж хариулсан байна.

  Тэрээр тус жүжигчдыг нэрлэж нэрлэж байгаад сүүлд нь-Би томбой-д дуртай гэсэн байна Тэгэхээр тэрээр жүжигчин Eun Hye-г сонгосон болж таарч байгаа юм Coffee Prince кинон дээр жүжигчин эмэгтэй маань томбой-ийн дүрд тоглодог

  Жүжигчин залуу маань сандарч-Энэ бүхэн бүгд Yoon Eun Hye-д хандсан гэсэн үг биш шүү битгий олон юм бичээрэй гэж хэлжээ..


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-16) Ïðîñìîòðîâ: 769 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû