Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Залуу жүжигчин 'Lee Yoo Bi'-гын товч танилцуулга
 • Залуу жүжигчин 'Lee Yoo Bi'-гын товч танилцуулга 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.31 AM (2013-03-27)

  Lee Yoo Bi нь 1990 оны 11-р сарын 22-нд төрсөн,166см өндөр,B бүлгийн цустай Боловсрол- Ehwa Women’s University сургуулыг жүжигчний мэргэжилээр суралцаж төгссөн.

  Тэрээр жүжигчин Kyun Mi Ri-гын охин тус жүжигчинг манай Монголын үзэгчид Жангум дээрх Чой ахайтан дүрээр нь илүү мэдэх байхаа

  Gu Family Book (MBC, 2013) "одоогоор зураг авалтандаа орж эхлэж байгаа кино бөгөөд И Ёби Park Chung Jo гэх дүрд тоглох гэж байгаа”
  Nice Guy (KBS2, 2012) "Кан Чоко буюу Сайн залуу болох Кан Маругын дүүгийн дүрд тоглосон”
  Vampire Idol (MBN, 2011) "дэбют кино нь”

  Түүний зургуудаас


  Êàòåãîðèÿ: Танилцуулга | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-27) Ïðîñìîòðîâ: 716 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû