Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Younghwa шинэ драма-ныхаа саналаас татгалзлаа
 • Younghwa шинэ драма-ныхаа саналаас татгалзлаа 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.55 AM (2013-04-30)

  Younghwa "The Heirs” хэмээх шинэ драма-ийн саналаас татгалзжээ. Агентлаг болон продакшнууд түүний киноны дүрийг хүлээн зөвшөөрч чадаагүй гэж энтээс нь хэлсэн байна.

  Тэрээр Lee Minho,Park Shin Hye нартай тоглох байсан билээ

  Мөн энт-ээс түүнийг дуу хөгжимдөө илүү анхаарал хандуулах талаар ярьсан байна

  Тэрээр яг одоогоор хамтлагын дэлхийг тойрох аялан тоглолт болон хамтлагын энэ жилийн хоёрдох хагасаар гарах шинэ албуманд илүү ихээр анхаарлаа хандуулж байгаа. Тэр олон санал авч байгаа болхоор та нарт илүү сайн жүжиглэлтээ харуулах учиртай гэж хэлжээ.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-30) Ïðîñìîòðîâ: 592 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû