Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'You’re The Best Lee Soon Shin' кино багийнхан илүү их тэсрэлттэй байна
 • 'You’re The Best Lee Soon Shin' кино багийнхан илүү их тэсрэлттэй байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.38 PM (2013-05-01)
  image

  You’re The Best Lee Soon Shin кино багийнхан үнэндээ "Brady Bunch”-ийнхан байжээ. (Brady Bunch гэдэг нь Америкийн цуврал кино бөгөөд гэр бүлийн сайхан хөгжилтэй харилцааны тухай гардаг юм байна.) Тэдний саяхны зураг авалт дээрх зургууд тэднийг улам дотно болсон гэдгийг гэрчилж байгаа юм. Тэр бүү хэл Jo Jung Suk IU-гийн мөрөн дээр гараа тавьсан байгаа нь fan-үүдийнх атаархлыг их төрүүлж байгаа бололтой. Жүжигчид алдааныхаа явцад инээлдэж нүүр дүүрэн мишээлттэй байгаа нь харагдаж байна.

  IU "Би ийм уур амьсгалтай байгаад үнэхээр их баярлаж байна. Хэдийгээр энл миний алгадуулж түлхүүлсэн хэсэг олон гардаг ч бусад жүжигчдынхаа сайхан уур амьсгалтай байгаагийн ачаар илүү хөгжилтэй байж чадаж байна” гэжээ.

  Source; http://mongolianiu.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-01) Ïðîñìîòðîâ: 579 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû