Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü YoonA охидын хамтлагын гишүүдээс хамгийн их орлоготой
 • YoonA охидын хамтлагын гишүүдээс хамгийн их орлоготой 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.30 AM (2013-02-03)


  Оддын мэдээлэл нэртэй SBS ийн нэвтрүүлгээр бүх солонгосын охидын хамтлагуудын гишүүдээс хамгийн их орлоготой нь Girls’ Generation ий YoonA гэж мэдээллэжээ. тэрээр бусад гишүүдээсээ арай илүү нэвтрүүлэгт оролцдог, кинонд тоглосон бас сурталчилгаанд тоглосон бөгөөд мэдээллээр YoonA нь miss A-ийн Suzy, After School-ийн Uee, Kara-ийн Goo Hara, бас Wonder Girls-ийн Sohee нарын амжилтыг илт давуу эвдсэн байна. Тэрээр 2012 оны хагас жилийн байдлаар 3.5 тэрбум америк долларын орлоготой ажилласан юм. YoonA хэдийгээр хамтлагаасаа цалинждаг  ч гэсэн хэдэн кинонд тоглож байгаа ба гоо сайхны "Innisfree”, "Eider,бас ус цэвэршүүлэгч "Woongjin Coway,” брэндүүдтэй хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зураад байна.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-03) Ïðîñìîòðîâ: 554 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû