Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Yenny Changmin-тай үнсэлцсэн үнсэлтийн талаар
 • Yenny Changmin-тай үнсэлцсэн үнсэлтийн талаар 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.59 AM (2013-02-22)
  20130220_WonderGilrsYeEun2AMChangmin_1

  Wonder Girls хамтлагийн  Yenny Three Musketeers’ хөгжимт жүжигт тоглож байгаа билээ.. Харин тэрээр энэ жүжгийн үеэр 2AM хамтлагийн Changmin -тай үнсэлцдэг юм байна. энэ тухайгаа тэрээр...

  Yenny инээмсэглээд "Хөгжимт жүжигт үнсэлтийн хэсэг байдаг. энэ бол миний ажил, Би үнэхээр хичээж ажиллаж байгаа. Би энэ хэсгийг сургуулилтын үеэр тэгж их хийгээгүй, харин яг хүмүүс үзэж байх үед би Changmin ахтай үнсэлцсэн. Гэвч энэ миний бодож байсанаас өөр байсан. яг л нэг тийм бодит энгийн санагдсан.” гэжээ..

  Мөн хамт ажиллаж байгаа жүжигчиддээ хандан "Би өөртөө итгэлтэйгээр жүжиглэж байгаа, гэхдээ ах нараа та нар нэг ичээд байгаа юм шиг санагдаад байх юм. Гэсэн хэдий ч  бид ах нар дүү нартайгаа нэлээд дотно болсон, сайхан хосууд болохыг хичээе. Нмайг хайрлаж дэмжээрэй,”гэсэн байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-22) Ïðîñìîòðîâ: 502 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû