Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Wonder Girls гишүүдийн ideal type ямархуу хүмүүс байх бол?
 • Wonder Girls гишүүдийн ideal type ямархуу хүмүүс байх бол? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.25 PM (2013-03-02)

  Wonder Girls хамтлагийнхны ideal type нь ямархуу хүмүүс байх бол?, тэд эрэгтэй хүний юуг нь харж, яаж сонгох вэ?

  Wonder Girls хамтлагынхан "Jung Sun Hee’s A Night Like Tonight” радионы зочноор очих үед нь фэнүүд нь тэднэс ideal type-г нь асуужээ.

  Yubin: Миний  ideal type бол тамирчин шиг тийм л хүн байна.

  Haelim: Одоогоор миний ideal type өөрчлөгдчихсөн. Миний хувьд би тэрнээс суралцаж чадах тийм л хүн.

  Yeeun : Фаталист (fatalist). Би бусдыг эсэргүүцдэггүй тийм л төрлийн хүн тиймээс би сохор болзоонд дургүй.

  Sohee : Миний хувьд хажууд нь байхад тухтай байдаг тийм л хүнд дуртай. Мөн тэрээр нэмж "Би гадаад төрхийг нь хардаг” хэмээн шударгаар хэлжээ.

  Радионд оролцох үеээрээ тэд Америкт байсан өдөр тутмынхаа амьдралын талаар ярьсан бөгөөд "Эхлээд бид бүгдээрээ гадуур хооллодог байсан. Харин дараа нь өөрсдөө хоолоо хийж иддэг болсон, хоолны цэснээс яаж хийхийг нь харж байгаал. Одоо бол бид маш олон төрлийн хоолыг хийж чадна” хэмээн ярьжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-02) Ïðîñìîòðîâ: 544 | Ðåéòèíã: 3.3/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû