Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü U-KISS, After School, ZE:A, Davichi Чильд болох ‘I Love K-Pop With Friends’ тоглолтонд оролцоно
 • U-KISS, After School, ZE:A, Davichi Чильд болох ‘I Love K-Pop With Friends’ тоглолтонд оролцоно 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.22 PM (2013-04-10)

   ‘The World Entertainment Group‘-ын зохион байгуулалтаар 5 сарын 19-нд Сантиегод U-KISS, After School, ZE:A,Davichi нарын хамтарсан ‘I Love K-Pop With Friends‘ тоглолт болохоор болжээ.

  TWEG-ын төлөөлөгч мэдэгдэлдээ, "Mnet’-ийн хуучин CEO Kim Jong Jin бүх асуудлыг зохицуулж байгаа.Энэ тоглолтоос эхлээд бид цаашдаа олон хамтлаг дуучдыг урих болноо.” гэсэн бол

  Kim Jong Jin, "Бид энэ удаад өндөр зэрэглэлийн хөжгим,том LED дэлгэц болон бусад сүүлийн үеийн технологийг энэ удаад хэрэглэх болно.” гэсэн байна.

  Rania, Sunny Hill, AA нар ч бас оролцох талаар яригдаж байгаа бөгөөд эхний тоглолт Чильд болох хэдий ч цаашдаа Перу,Мексик,Бразил,Уругвай гэж орнуудаар 8-11 сарын хооронд тойрон аялах юм.  By: http://mongolianplaygirlzs.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-10) Ïðîñìîòðîâ: 345 | Ðåéòèíã: 1.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû