Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü “The thieves” кинон дээрх Kim Soo Hyun-и асаагуур дуудлага худалдаагаар 1 сая вон хүрчээ
 • “The thieves” кинон дээрх Kim Soo Hyun-и асаагуур дуудлага худалдаагаар 1 сая вон хүрчээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.48 AM (2013-02-05)

  Thieves  киноны Jampano (буюу  Kim Soo Hyun-и)  асаагуурыг  16 наас 22 ны хооронд  дуудлага худалдаанд оруулжээ.

  Энэхүү асаагуур нь 77 удаа дуудагдаад 1 сая воноор зарагджээ.. Kim-н асаагуур нь  чамин, гялалзсан цэнхэр гадаргуутай . Энэхүү бүтээгдэхүүн нь Jampano-гийн дүртэй төгс зохицсоноор алдартай болсон байна. .Yenicall (буюу  Jeon Ji Hyun)-н даашинз нь 610000 воноор зарагджээ.


  Дуудлага худалдаанаас олсон бүх  ашиг болох 2,5 сая воныг Leukemic хүүхдийн  санд  хандавлана гэнэ.

  Хүмүүс хэлэхдээ: "Хэн асаагуурыг худалдаж авсаныг их гайхаж байна.” "Би асаагуурын зургийг хармаар байнаr.” "Kim Soo Hyun-и асаагуурын төлөө 1 сая вон? Би Kim Soo Hyun үнэхээр алдартай болжээ гэж бодож байна.” "Асаагуурыг 1 сая воноор худалдаж авсан хүн үнэхээр гайхалтай.” гэжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-05) Ïðîñìîòðîâ: 403 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû