Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Taeyeon аялсаар аялсаар Beethoven-ий булшин дээр иржээ
 • Taeyeon аялсаар аялсаар Beethoven-ий булшин дээр иржээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.51 PM (2013-05-04)


  Юун айдгүй ийн
  Taeyeon үнэхээр сайхан аялал хийж байгаа бололтой. Тэр европын ихэнхи орнуудаар аялах төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна . Тэёоныг англи чехээр аялсан гэдгийг мэдэж биагаа байх . Харин саяхан , Австын венн дахь Бетховэны булшин дээр очлоо .
  Тэр инстаграм дээрээ булшин дээрхи зургаа тавин ингэж бичсэн байна , "Би тэрэнтэй уулзсан #warm #Beethoven".

  Girls` Generation ий ‘2013 Girls’ Generation World Tour – Girls and Peace‘ тоглолтоо 6 саын 8, 9 нд Seoul Olympic Park-д хийхээ мэдэгдсэн байна .  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: Zip (2013-05-04) Ïðîñìîòðîâ: 596 | Ðåéòèíã: 4.5/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû