Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü T-ara N4 ба Chris Brown-ы доромжлол, Тэднийг тайзан дээрээс зайл гэж хүмүүс орилно (Лас вегаст)
 • T-ara N4 ба Chris Brown-ы доромжлол, Тэднийг тайзан дээрээс зайл гэж хүмүүс орилно (Лас вегаст) 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.36 AM (2013-06-01)


  Chris Brown-ий энэ жижиг тоглолтын үеэр Т-ара Н4 countryside life аа дуулсан билээ.Тэд ремикс хувилбараа дуулж байх үеэр Крис браун DJ рүү хандан дуугаа зогсоо яаралтай зогсоо гэж 2,3 удаа чанга хашгаран Т-ара ын дуулж байсан дуу нь зогссоны дараа Би шинэ дуугаа түргэхэн шалгах хэрэгтэй байна. Миний Aaliyah-тай хамтарсан шинэ сингл дуу "They Don’t Know"  Энэ дууг та бүхэнд хальт сонирхуулж болох юм.гэж орилон ярьснаа За за охид хийж байгаа зүйлээ дуусгаг Үзээрэй гээд  Т-ара Н4-рүү гайхсан царайгаар хараад country side life дууг нь буцаан тавьжээ. Т-ара Н4 бүр гайхшран Eunjung:What happened? гэж орилжээ ингээд дуу нь явмагц тэд эргэж дуугаа дуулж эхэлжээ.Харин үзэгчид "Boo, get off the stage!". "Boo, get off the stage!"."Boo, get off the stage!"гэх мэтээр чанга чанга орилон хашгирч байжээ.
  Source: http://kajmpop.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-01) Ïðîñìîòðîâ: 1859 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû