Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü T-ara хамтлагийн гишүүд тоглосон драма, кино болгон дээрээ үхээд дуусдаг уу?
 • T-ara хамтлагийн гишүүд тоглосон драма, кино болгон дээрээ үхээд дуусдаг уу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.24 PM (2013-06-13)


  Нетизенчүүд нь T-Ara – гынхны тоглосон драма, кино болгон дээр тэдний дүр үхэж дуусадг гэсэн мэдээлэлүүд нетэд цацагдаж байжээ.

  T-Ara – гын охидууд дуулж бүжиглэхээс гадна маш сайн жүжиглэдэг.Инжон Хёмин Жиён 3 бол хамтлагынхаа нүүр царай,гол бүжигчин бас сайн жүжигчид.Тэгвэл тэдний дүр бүтээсэн кинонуудын ихэнх нь үхэж дуусдаг.

  Инжон ‘World of Silence’ кинон дээр үхэж дуусадаг,мөн ‘Death Bell’ кинон дээр багшдаа алуулдаг,’White : Cursed melody’ кинон дээр галзуу фенүүдээсээ болж тэдэнд гишгүүлж нас бардаг.

  Жиён  Soul’ кинон дээр ангийнхнаасаа болж үхдэг, Lovey Dovey MV дээрээ Бусаны далайн эргэ дээрээс нисэж үхдэг.

  Хёмин ‘Giseang Ryung’ кинон дээрээ дүүдээ алуулж тогоонд чанагдаж үхдэг, Gyebaek’ кинон дээр нөхрөө галаас аврах гэж байгаад үхдэг. Мөн тэдний – ны үхэхийн даваан дээр амьд гардаг ч хэсгүүд бий.

  Жиён ‘Jungle Fish 2′ кинон дээр амиа хорлохыг оролддог.Death Bell 2 кинон дээр үхэхийн даваан дээр түүнийг авардаг.Инжон Dream High – д тоглож байхдаа бас амиа хорлохыг завддаг гэжээ.

  Нетизенчүүд: Энийг гын фенүүд л сайн мэдэх байх Магадгүй тэд үхэх гэж байгаа,үхсэн хүний хүний дүрийг чадварлаг бүтээдэг байх гэжээ.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-13) Ïðîñìîòðîâ: 1074 | Ðåéòèíã: 4.0/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû