Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü T-ara “Bunny Style” – ыг 10 өөр хувилбараар хийнэ
 • T-ara “Bunny Style” – ыг 10 өөр хувилбараар хийнэ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.12 PM (2013-02-19)


  T-ara – гын шинэхэн япон сингль болох "Bunny Style" тун удахгүй гарах гэж байгаа.

  Бүх 7 гишүүд энэ дуунд өөр өөрийн гэсэн соло 7 хувилбар гаргаж мөн 3 өөр хувилбар дээр н саб-юнит болох юм байна.Тэгээд нийт 10 өөр хувилбар болж байгаа юм.Саб-юнитэд Soyeon-Ahreum, Boram-Qri, болон Jiyeon-Eunjung-Hyomin байх юм байна.

  Энэ дуу н гунигтай эмэгтэй хүний тухай өгүүлэх юм байна.Гэхдээ туулай бүжиг гарч ирэн хөгжилтэй болж ирэх юм байна.

  "Bunny Style” – ын анхны хувилбар 3 сарын 20нд гарах юм байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-19) Ïðîñìîòðîâ: 459 | Ðåéòèíã: 2.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû