Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Suzy-ийн Akdong Musician-д өгсөн гайхалтай бэлэг
 • Suzy-ийн Akdong Musician-д өгсөн гайхалтай бэлэг 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.20 PM (2013-04-28)  Miss A Suzy K-pop star 2 тэмцээний ялагчид болох Akdong Musician-ийн гишүүн Lee Chan Hyuk-д монголруу явж амархаас нь өмнө өөрийн гарын үсэгтэй цомог болон сэтгэлийн үгтэй захиагаа өгчээ.

  Akdong Musician-ийн гишүүн Lee Chan Hyuk Монголруу явж амрахаасаа өмнө нэгэн ярилцлаган дээрээ би өөрийнхөө хамгийн дуртай Suzy эгчээс гарын үсэгтэй цомог захиа авсандаа үнэхээр их баяртай байгаагаа гэлжээ.

  Захиан дээрээ Suzy: Akdong Musician-ийг K-pop star 2-т ялсанд үнэхээр их баярлаж байна. Ялсанд чин баяр хүргэе. Та 2 цаашид өөрсдийн дуугаараа олон хүмүүсийн хүндэтгэлийг хүлээж олон олон хүмүүсд гоё дуунуудаар уулзаж байгаарай. Akdong Musician-ийг би үргэлж дэмжиж туслаж байх болноо гэжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-28) Ïðîñìîòðîâ: 779 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû