Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Super Junior: TVXQ-ийн алдар нэртэй тэнцхийн тулд бидэнд туулах зам урт байна
 • Super Junior: TVXQ-ийн алдар нэртэй тэнцхийн тулд бидэнд туулах зам урт байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.42 PM (2013-03-08)


  Халлю сүпер одууд Super Junior-ийнхан Японы зах зээлийн амжилтынхаа тухай ярьлаа.

  Super Junior Токио Домэд болох ‘Super Show 4‘-ийнхаа бага хурлийг хийлээ. Хурлийн дундуур, ахлагч Lee Teuk Super Junior-ийн нэр алдрын тухай хэлэхдээ, "Бид Халлю давалгаан сайн ашиг тусаа өгсөн байх гэж бодож байна. " гэжээ.

  "Халлю сүпер одууд TVXQ-тэй харьцуулвал ямар вэ?” гэж асуухад Lee Teuk хариуд нь "Бидний алдар нэрийг олон хүмүүс TVXQ-тэй зүйрэлдэг, гэвч бидэнд туулах зам урт байна. TVXQ-ийн шүтэн бишрэгчид төсөөллөөс ч их. TVXQ-ийн нэр хүнд 500 хан хүний урд хийсэн тоглолтноос эхэлж их хичээсний эцэсийн дүн юм. Харьцуулвал, бид Японд жинхэн үйл ажиллагаа болон байгулалт хийж байгаагүй. Гэхдээ бид K-pop-ийн үр дүнд их хайр хүндлэл хүртэж байна. Бид хайр хүндлэл хүртсэнийнхээ хариуд Японд нэгж байгуулах тухай хэлэлцэж байгаа.” гэжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-08) Ïðîñìîòðîâ: 434 | Ðåéòèíã: 2.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû