Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Солонгосын хамгийн үзэсгэлэнтэй 100 эмэгтэй од
 • Солонгосын хамгийн үзэсгэлэнтэй 100 эмэгтэй од 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.26 AM (2013-04-21)


  2012 оны байдлаар Солонгосын хамгийн үзэсгэлэнтэй эмэгтэй 100 оддыг танилцуулж байна. Сайтад өдөрт маш олон мэдээнүүд орж байгаа тул та уншиж амжаагүй мэдээнүүдээ дараагын хуудаснаас үзэж байна уу?  1. Kim Tae Hee
  2. Kim Taeyeon
  3. Goo Hara
  4. Kim Yuna Уран гулгагч
  5. Son Ye Jin
  6. Krystal Jung
  7. Bae Suzy
  8. Im Yoona
  9. IU
  10. Moon Geun Young
  11. Tang Wei (China)
  12. Kim Sarang
  13. Choi Sulli
  14. UEE
  15. Kim Min Jung
  16. Tiffany Hwang
  17. Han Ji Min
  18. Shin Se Kyung
  19. Victoria Song
  20. Moon Chae Won
  21. Kang Ji Young
  22. Park Shin Hye
  23. Han Seung Yeon
  24. Ryu Hwa Young
  25. Lee Yeon Hee
  26. Kim Jae Kyung (Rainbow)
  27. Choi Hee
  28. Seohyun
  29. Jessica Jung
  30. Han Ye Seul
  31. Park Bo Young
  32. Son Na Eun (A-Pink)
  33. Go Jun Hee
  34. Hong Soo Hyun
  35. Lee Na Young
  36. Choi Sooyoung
  37. Kim Hyuna
  38. Han Hyo Joo
  39. Park Ha Sun
  40. Go Woori (Rainbow)
  41. Nicole Jung
  42. Park Min Young
  43. Ahn Sohee
  44. Son Yeon Jae
  45. Sung Yuri
  46. Shin Min Ah
  47. Jung In Young
  48. Jun Hyo Sung (Secret)
  49. Kwon Yuri
  50. Yura (Girls Day)
  51. Ryu Hyo Young
  52. Park Joo Mi
  53. Park Chorong (A-Pink)
  54. Honey Lee
  55. Nam Ji Hyun (4minute)
  56. Han Ye Jin (Brave Girls)
  57. Kim Ha Neul
  58. Jung Eun Ji (A-Pink)
  59. Lee Hyori
  60. Jun Ji Hyun
  61. Kang Min Kyung
  62. Oh In Hye
  63. Song Ji Eun (Secret)
  64. Park Soo Ae
  65. Nam Sang Mi
  66. Kwon Boa
  67. Yoon Bora (Sistar)
  68. Lee Joo Yeon (After School)
  69. Park Gyuri
  70. Go Younha
  71. Song Hye Kyo
  72. Kim Hyoyeon
  73. Park Han Byul
  74. Shinozaki Ai (Japan)
  75. Kim Ok Bin
  76. Han Hyo Jin
  77. Park Soo Jin
  78. Ishihara Satomi (Japan)
  79. Im Soo Jung
  80. Kim Sung Ryung
  81. Seo Ji Hye
  82. Park Shi Yeon
  83. Jun Hye Bin
  84. Aragaki Yui (typo) (Japan)
  85. Lin Chi-ling (Taiwan)
  86. Park Jin Hee
  87. Yoomin / Yuko Fueki (Japan)
  88. Yoo In Na
  89. Lee So Yeon
  90. Lee Ji Ae
  91. Jang Shin Young
  92. Lee Da Hae
  93. Han Chae Ah
  94. Jo Yoon Hee
  95. Jin Se Yeon
  96. Yoon Bomi (A-Pink)
  97. Kim Min Ah
  98. Cha Yu Ram
  99. Kim Go Eun
  100. Lee Bo Young

  100-аас цааш эрэмбүүдийг нь мөн хүргэж байна...

  101. Sunny 
  102. Go Ara
  103. Luna 
  104. Gong Seo Young (Sports host)
  105. Yewon (Jewelry)
  106. Kim Dasom (Sistar)
  107. Hye Ri (Girls Day)
  108. Park Sun Young
  109. NS Yoon Ji
  110. Bae Ji Hyun
  111. Lee Soo Kyung
  112. Lee Jung Bin
  113. Park Se Young
  114. Kim So Eun
  115. Kim Hee Sun
  116. Kang Hye Bin
  117. Sa Hee
  118. Lee Young Ae
  119. Park Young Rin
  120. Jung Yoo Mi
  121. Soyou (Sistar)
  122. Kim So Yeon
  123. Lee Min Jung
  124. Sugimoto Yumi (Japan)
  125. Oh Yoon Ah
  126. Moon Ji Ae (news anchor)
  127. Lizzy (After School)
  128. Han Ga In
  129. Minah (Girls Day)
  130. Lee Hana
  131. Aoi Yuu (Japan)
  132. Oh Yoon Seo
  133. Raina (After School)
  134. G.NA
  135. Alice (Hello Venus)
  136. Choi Hye Yeon (model)
  137. Ayase Haruka (Japan)
  138. Gong Hyun Joo
  139. Min Hyo Rin
  140. Choi Kang Hee
  141. Ha Ji Won
  142. Vivian Hsu (Taiwan)
  143. Song Ji Hyo
  144. Yoon Seung Ah
  145. Sohyun (4minute)
  146. Hong Eun Hee
  147. Nagasawa Masami (Japan)
  148. Oh Hayoung (A-Pink)
  149. Han Chae Young
  150. Baek Jin Hee
  151. Lee Chae Young
  152. Oh Yun Soo
  153. Yoon Eun Hye
  154. Hyunyoung (Rainbow)
  155. Sojin (Girls Day)
  156. Jo Bo Ah
  157. Hyorin (Sistar)
  158. Yoon Tae Jin (Sports presenter)
  159. Sasaki Nozomi (Japan)
  160. Uhm Ji Won
  161. Yoon Se In
  162. Fei (Miss A)
  163. Yoo Da In
  164. Fan Bing Bing (China)
  165. Park Eun Bin
  166. Kim Ji Won
  167. Kim Nam Joo
  168. Go Hyun Jung
  169. Gong Hyo Jin
  170. Ryu Hyun Kyung
  171. Son Dambi
  172. Lee Tae Im
  173. Crystal Liu (China)
  174. Kim Yoo Mi
  175. Kim Shi Hyang (racing model)
  176. Ueto Aya (Japan)
  177. Son Ga In 
  178. Takei Emi (Japan)
  179. Lee Young Eun
  180. Kwai Lun Mei (Taiwan)
  181. Ha Min Ji
  182. Son Se Bin
  183. Kim Yeon Jung (Lotte Cheerleader)
  184. Nana (After School)
  185. Goo Ji Sung (racing model)
  186. Yoo In Young
  187. Hwang Ji Hye
  188. Kang So Ra
  189. Yoon Jin Yi
  190. Han Sunhwa (Secret)
  191. Shin So Jung (Lotte Cheerleader)
  192. Lee Yoo Bi
  193. Takeuchi Yuko (Japan)
  194. Jang Na Ra
  195. Lee Shi Young
  196. Han Geu Ru (model)
  197. Matsushima Nanako (Japan)
  198. Park Jung Hyun (Lena Park ?)
  199. Goo Hyesun
  200. Sandara Park
  201. Sawajiri Erika (Japan)
  202. Toda Erika (Japan)
  203. Jisook (Rainbow)
  204. Kim Hye Su
  205. Go So Young
  206. Amuro Namie (Japan)
  207. Park Eun Ji (MC)
  208. So Yi Hyun
  209. Horikita Maki (Japan)
  210. Ahyoung (Dal Shabet)
  211. Jiyul (Dal Shabet)
  212. Juniel
  213. Hwang Woo Seul Hye
  214. Ivy
  215. Hwang Jung Eum
  216. Hong Soo Ah
  217. Kim Jung Min
  218. Seo Yeon Ji (Stargirl)
  219. Ryu Ji Hye (racing model)
  220. Lime (Hello Venus)
  221. Tia (Chocolat)
  222. Hirosue Ryoko (Japan)
  223. Eugene
  224. Ueno Juri (Japan)
  225. Kim Soo Hyun (actress)
  226. Haegeum (Bebe Mignon)
  227. Kang Ye Won
  228. Oh Ji Eun
  229. Yoo Ara (Hello Venus)
  230. Han Go Eun
  231. Choi Ji Woo
  232. Gao Yuanyuan (China)
  233. Choi Jung Won
  234. Oh Cho Hee
  235. Ha Yun Joo
  236. Yooyoung (Hello Venus)
  237. Chae Jong In
  238. Lee Yuri
  239. Zhang Jingchu (China)
  240. Won Ja Hyun (sports)
  241. Kim Ha Eun
  242. Lee Young Ah
  243. Yubin (Wonder Girls)
  244. Min Soo Jin (Nexen Batgirl ?)
  245. Nakama Yukie (Japan)
  246. Han Eun Jung
  247. Lee Soo Jung
  248. Ruby Lin (Taiwan)
  249. Jung Ga Eun
  250. Zhang Ziyi (China)
  251. Kim Ah Jung
  252. Han Ji Hye
  253. Nam Gyuri
  254. Kitagawa Keiko (Japan)
  255. Kim Yun Seo
  256. Oh Hyun Joo
  257. Sunye (Wonder Girls)
  258. Im Soo Hyang
  259. Kyungri (Nine Muses)
  260. Nara (Hello Venus)
  261. Yoonjo (Hello Venus)
  262. Haeryung (EXID)
  263. Jung Ryeo Won
  264. Ji Yeo Jung
  265. Narsha
  266. Lee Pa Ni
  267. Yoo So Young
  268. Kim Ha Yul (racing model)
  269. Oshima Yuko (Japan)
  270. Kim Yeo Rin
  271. Park Gi Ryang (racing model)
  272. Itano Tomomi (Japan)
  273. Sui (Chi Chi)
  274. Junghwa (EXID)
  275. Lee Hae In (Gang Kiz)
  276. Misung (Sunny Hill)
  277. Cecelia Liu (China)
  278. Han Ji Woo
  279. Soojung (Seven Days?)
  280. Serri (Dal Shabet)
  281. Choi Soo Eun (Gang Kiz)
  282. Lee Jung Ah
  283. Yang Jiwon (SPICA)
  284. Min (Miss A)
  285. Kim Ye Rim
  286. Jang Mi In Ae
  287. Maeda Atsuko (Japan)
  288. Jun Eun Jin

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-21) Ïðîñìîòðîâ: 1674 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû