Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Солонгос драма-ны хэсэгт Монголчууд гарав
 • Солонгос драма-ны хэсэгт Монголчууд гарав 2 CommentsÄîáàâèë Guest  2.51 PM (2012-07-11)

  13-р зууны эхээр Солонгосын Эзэнт улсад болж байсан 60 жилийн улсын түүхийг өгүүлсэн MBC ТВ-ийн бүтээл "Мүшин"  хэмээх түүхэн драма  тус улсад дайлаар ирсэн Монголчуудын тухай гаргажээ. Тэд ирсэн даруйдаа "Мүшин" хаанд бараалхан  тэднийг тусад нь хүндэтгэлтэйгээр хүлээн авч , 10 мянган ширхэг амьтны   үнэт  арьс тэдэнд тушаахыг шаардсан байна.  Ан амьтан байхгүй манай  улс хаанаас ийм их  хэмжээний арьс олох билээ хэмээн Солонгосчууд учирлахад,  хэрхэн яаж дээрх их хэмжээний арьсыг бэлэн болгох нь бидэнд хамаагүй хэмээн мэдэгдсэн Монголчууд , хэрвээ дээрх зүйлийг биелүүлэхгүй бол дараа нь маш их хэмжээгээр харамсах болно гэж тэднийг айлгаж байгаа тухай хэсэг уг драма-d гарчээ.

  "Мүшин" хэмээх түүхэн драма-д боол байсан ядуу айлын хүү өөрийн эр зоригоороо улсын хаан болж чадсан тухай өгүүлдэг юм байна...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-11) Ïðîñìîòðîâ: 1199 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 1.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.179.10.54  |  Огноо: (2012-10-25)

  (Zip) | 2012-10-25 | Пүрэв|1.05 PM
  uzeh yumasan

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: Sara

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 94.23.1.28  |  Огноо: (2012-08-25)

  () | 2012-08-25 | Бямба|10.34 PM
  That's an expert answer to an interesting qutesion

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû