Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD-ийн өнгөрсөн үeйин зураг авалт нэтизэнчүүдийг шоконд оруулжээ
 • SNSD-ийн өнгөрсөн үeйин зураг авалт нэтизэнчүүдийг шоконд оруулжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.30 AM (2013-03-13)

  SNSD-ийн өнгөрсөндөх зураг авалт нэтизэнүүдийг шоконд оруулжээ. Энэ зураг дээр Y-star хэмээх тв програм нь хэдэн жилийн өмнө SNSD-ийн зураг авалтийг үзүүлж байжээ.
   
  Зураг авалтийн үeэр гишүүн бүр өнгө төрхөө өөрчилсөн байна. Tiffany энэ зураг дээр өвдсөн царайтай ,Sooyoung Janet Jacksonii дүү шиг .SNSD тэдний хэвийн царайгаас шал өөр гарсан байгаа юм.

  Нэтизэнүүд бичихдээ :Хэрвээ чи үргэлжлүүлэн харах юм бол тэд эгдүүтэй харагдаж байна мөн Хэн үүнийг сонин санааа гэж бодсон ни тэнэг хэмээжэээ .  юу гэж бодож байна тэд сонин харагдаж байна уу?


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-13) Ïðîñìîòðîâ: 899 | Ðåéòèíã: 5.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû