Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD-ийн фенүүд тэдний биеийн хэсгийг хараад л таньдаг гэж үү?
 • SNSD-ийн фенүүд тэдний биеийн хэсгийг хараад л таньдаг гэж үү? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.29 PM (2013-03-06)


  Girls’ Generation-ийн гишүүд өөрсдийн хэвийн амьдралийнхаа тухай ярьлаа.

  Jessica, Tiffany, мөн Taeyeon ‘Happy Together 3‘-д оролцон алдартны амьдрал ямар хэцүү байдгийг хэлжээ.

  "Бид тухтайхан дэлгүүр орхыг хүссэн ч бид чаддагүй. Бидний болгоомжлох их олон зүйлс байдаг. Бид юу худалдан авдаг, юу хэргэлдэг, бас бусад ач холбогдолгүй зүйлсийн тухай интернэтэд тавьдаг.” гэж Taeyeon хэлжээ.

  Tiffany мөн нэмэж "Гадагшаа гархад үргэлж тухгуй байдаг, тийм болхоор гэртээ байсан нь дээр байдаг.” гэжээ.

  MC Park Mi Sun охидоос гадагшаа гарахдаа өөрсдийгөө нуудаг тухай асуухад. Tiffany хэлэхдээ: "Бид нэг удаа Sooyoung-той кино театр орох гэж явсан юм [нүүрээ нуусан]. Фенүүд бидний хөлрүү хараад л мэдсэн.”

  Jessica дараа нь : "Бид scream-ийн баг өмсөөд парк орход, тэд бидний гарлуу хараад л мэдсэн.” гэжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-06) Ïðîñìîòðîâ: 586 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû