Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Шүүхийн шийдвэрээр Park Si Hoo-ийн карер шалтгаална
 • Шүүхийн шийдвэрээр Park Si Hoo-ийн карер шалтгаална 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.25 PM (2013-04-12)


  Жүжигчин Park Si Hoo-ийн жүжигчиний карер үгүй болчиж мэдхээр байна. солонгосын хамгийн том 3 суваг болох SBS, KBS, MBC Park Si Hoo-гийн тоглосон драма болон ямар нэгэн нэвтрүүлэгүүдийг хэрэг нь шийдэгдхээс өмнө телевизээрээ цацахгүй байхаар болжээ.

  Энэхүү хэргээс болж жүжигчний маань нэр хүнд асар хурдацтай унаж байгаа бөгөөд цагдаагын газраас түүнийг буруутай хэмээн үзсэнээс гадна хэргийг прокурорт шилжүүлээд байгаа. Удахгүй шүүх хурал болсоноор энэхүү хэрэг нэг тийш шийдэгдэхээр болоод байна.

  source: allkpop.com

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-12) Ïðîñìîòðîâ: 662 | Ðåéòèíã: 1.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû