Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü “Secretly, Greatly” Кино Солонгосын түүхэн дэх нээлтийн рекордыг эвдлээ
 • “Secretly, Greatly” Кино Солонгосын түүхэн дэх нээлтийн рекордыг эвдлээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.27 AM (2013-06-07)

  http://en.korea.com/kimsoohyun/files/2013/04/ksh_unicaunnisansu_sg-poster.jpg

  "Secretly,  Greatly” кино нь 6 сарын 5 нд албан ёсоор нээлтээ хийж кино театруудаар гарч эхэлсэн билээ. 6-р сарын 6-нд Солонгосын Film Council′s Compiled-н тасалбар худалдаалдаг газрын мэдээлснээр 6 сарын 5 нд нээлтээ хийсэн өдөрөө "Secretly, Greatly” кино нь 498,282 билет зарж солонгосын түүхэн дэх хамгийн том нээлтийн эзэн боллоо. Өнгөрсөн жил The thieves кино нээлтээ хийсэн өдрөө  436,596 пилет зарж рекорд тогтоож байсан юм. Харин алдарт Iron Man3 кино нь нээлтээ хийсэн өдрөө 422,504 пилет заржээ.

  2. ‘Secretly Greatly,’ Солонгосын түүхэн дэх хамгийн нүсэр урьдчилсан пилет захиалгын рекордыг эвдэв.
  Нээлтээ хийсэн  5ны өдөр  л гэхэд ‘Secretly Greatly’  киноны  349,942 ш  урьдчилсан билет захиалагджээ. 6 сарын 4ны өдөр билет захиалга нь 290,000-д хүрч рекорд тогтоосон байна. Өмнө нь  ‘Iron Man3,’  246,000ш билет захиалгаар рекорд тогтоож байсан юм.

  3. Солонгосын түүхэн дэх хамгийн богино хугацаанд 1 сая хүн үзсэн  кино.

  Нээлтээ хийгээд 2 өдөр ч биш 36 цагийн дотор 1,011,025   үзэгчтэй болж дахин рекорд тогтоолоо.

  Одоо Солонгосын box office-т нэгт , Урьдчилсан билет захиалга нь 66% тай 1-т . Киноны трэйлэр нь одоогийн байдлаар 1.6 сая view-тэйгээр шилдэг клипны ангилалд 1-т, Постер зураг нь шилдэг зурагны ангилалд нэгт явж байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-07) Ïðîñìîòðîâ: 879 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû