Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü PSY-ийн “Gentleman” шинэ клип нэг өдрийн дотор 10 гаруй сая үзэгчээр шинэ рекорд тогтоов
 • PSY-ийн “Gentleman” шинэ клип нэг өдрийн дотор 10 гаруй сая үзэгчээр шинэ рекорд тогтоов 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.22 PM (2013-04-14)
  http://gokpop.org/zurag1/photo17/2-14-2013_11-37-05_PM.png

  "Ганнам стайл” дуугаараа дэлхийн зах зээлд гарч чадсан дуучин PSY Gentleman дууныхаа клипийг YOUTUBE-д байрлуулснаас хойш нэг өдөрийн хугацаанд 10 сая гаруй үзэгчтэй болжээ. Түүний албан ёсны хуудсанд 2013 оны 4-р сарын 13-нд тавигдсан Gentleman дууны клипийг 20 цагийн дотор 10 гаруй сая удаа үзсэн гэж мэдээлжээ. Club стилийн хэмнэлтэй энэхүү дуу "Ганнам стайл”-ын нэг тэрбум хандалтын амжилтыг давах эсэхийг хэлэхэд эрт байгаа ч гараа сайтай байгаа аж.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-14) Ïðîñìîòðîâ: 549 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû