Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Охидын хамтлагийн гишүүд биеийн галбиртаа хэрхэн анхаардаг вэ?
 • Охидын хамтлагийн гишүүд биеийн галбиртаа хэрхэн анхаардаг вэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.10 PM (2013-03-18)

  Алдартай эмэгтэй одод биеийн галбираа хэрхэн сайхан байлгадгийг мэдэхийг хүсч байна уу? Тэдний зарим дасгалжуулагчид тэдний сайхан биений талаарх нууцаас ярьжээ.

  Y-STAR-ын ‘Gunggeumta‘-гийн үеэр оддын дасгалжуулагч нар тэднийг биеийн галбиртаа маш их цаг зарцуулж, ажилладаг гэжээ.

  Girls’ Generation Yuri abs-аа хөгжүүлэхийн тулд цагийн хуваариа дууссаны дараа өдөр бүр дасгал сургуулилт хийдэг, Seohyun өглөө эрт дасгал хийдэг гэжээ. Мөн KARA‘s  хамтлагийн Hara 100-300 удаа гэдэсний таталт хийж ийм нарийхан бэлхүүстэй болсон гэсэн байна.  By: http://snsdyuri125.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-18) Ïðîñìîòðîâ: 913 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû