Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Одууд архи уусныхаа дараа ямар үйлдэл гаргадаг вэ?
 • Одууд архи уусныхаа дараа ямар үйлдэл гаргадаг вэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.01 PM (2013-03-06)

  Жүжичин Jang Dong Gun  хэдэн шилийг ууснийхаа дараа шууд тасардаг бол  Song Joongki хамаг байдгаараа орилдог гэнээ.


  Жүжигчин Lee Young Ah 20 хундага whiskey ямар ч асуудалгүй уудаг бол Jo In Sung 35 хундага пиво+soju уучдаг гэнээ . бас л аймар айн

  Жүжигчин Lee Jun Ki хэдэн хундага ууснийхаа дараа ойр тойрондоо байгаа хүмүүсийг тэвэрдэг гэнээ тэгсэн чин  Nichkhun жоохон гомдомтгой болдог ба эргэн тойронд байгаа хүмүүсээ үнсдэг гэнээ .

  Дуучин  Lee Juk  согтохоороо хамаг хувцасаа тайлаад унадаг гэнэ. Бас  нэг төрлийн хүмүүс бол ууж чаддаггүй хүмүүс юм . Жүжигчин Song Seung Hun шил архиний талийг нь уугаал тасардаг гэнэ шүү...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-06) Ïðîñìîòðîâ: 912 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû