Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Од дуучинд 5 жил хоригдох ял,10 жил цахилгаан бугуйвч зүүлгэхээр боллоо
 • Од дуучинд 5 жил хоригдох ял,10 жил цахилгаан бугуйвч зүүлгэхээр боллоо 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.21 PM (2013-04-10)

  201304101426109.jpg

  Ролла хамтлагийн дуучин Ку Ёнг Уг насанд хүрээгүй 3 охидыг садар самуунд уруу татаж , тэдэнтэй  бэлгийн харьцаанд орсон хэргээр  өнөөдөр Сөүл хотын шүүхээс  5 жил хоригдох ял авч , хөлөндөө  10 жил цахилгаан бугуйвч зүүж явах боллоо. Түүний хувьд хугацаат ялаа эдэлж шоронгоос гарсаныхаа дараа ч гэсэн  үдеш оройн  цагаар сургуулийн насны охидууд ихээрээ явдаг газруудад, орон сууцны хорооллуудаар явах эрхээ хасуулах ба хэрвээ ийм явдал гарвал шууд  цахилгаан бугуйвны өгөх мэдээллийн дагуу агдаагийн газраас  түүнийг саатуулах гэнэ.

  Дуучин Ку Ёнг Уг өнгөрсөн 2010 оноос эхлэн дуучин болж нэрд гарахыг хүссэн залуу охидуудад хандан тэднийг алдартай интертайнментуудад оруулж өгнө хэмэн амлаж өөрийн гэртээ авчирч бэлгийн харьцаанд ордог байсан ба тэдний  тоонд 16- 17 насны 3 охид багтсан байна.  Мөн тэрээр цагдаагийн газар насанд хүрээгүй охидуудыг садар самуунд уруу татсан хэргээр шалгагдаж  байсан өнгөрсөн оны 12 сард зам дагуу алхаж явсан 15 настай охиныг хууран машиндаа суулгаж, түүний биеийг илж таалсан хэрэг үйлдсэн байна.

  201304101029779206_5164c6ce5a9c7.jpg


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-10) Ïðîñìîòðîâ: 683 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû