Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Өнгөрөгч зуны хамгийн загварлаг Airport Fashion
 • Өнгөрөгч зуны хамгийн загварлаг Airport Fashion 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.24 PM (2013-04-02)

  http://3.bp.blogspot.com/-zhA17Hbd-TE/UFPuc3VVqqI/AAAAAAAANJo/yaizSAVxM9k/s1600/20129822429w6lzhks_T5_32644.jpg


  Өнгөрөгч зуны хамгийн загварлаг онгоцны буудал дээрх загвартай одуудыг танилцуулж байна...  http://1.bp.blogspot.com/-gQsy3jCu4_8/UFPuYnQhcTI/AAAAAAAANJU/BVls_2qFPXI/s1600/2012982242812z8hks_T5_32637.jpg

  Han Ga In, Victoria, Jungah нар урт хормойтой юбка хамгийн сайхан зохисон одуудаар шалгарсан бөгөөд тэд энэхүү юбкыг энгийн пүүзтэй хослуулсан нь үнэхээр сайхан сонголт болсон гэж үзжээ.

  http://1.bp.blogspot.com/-rWdFE8N2LBY/UFPuZ8zk4gI/AAAAAAAANJc/MgJXddVlc0s/s1600/20129822428ripyhks_T5_32636.jpg

  Jessica, Lizzy, Gaeun нар өнгө өнгийн нарийн жинс  болон чөлөөт стилийн подволкийг хослуулан өмссөн нь чөлөөтэй мөн гайхалтай харагдаж чаджээ.

  http://3.bp.blogspot.com/-M5zJ0A3qBhM/UFPubeJ2uSI/AAAAAAAANJg/NVd3a4ixZ4I/s1600/201298224293x7nhks_T5_32642.jpg

  Park Ha Sun, Qri, Son Dam Bi нарын богино шорт мөн урт подволк нь тэдний гайалтай хөлийг харуулж чаджээ.

  http://3.bp.blogspot.com/-5jSAhibpaII/UFPud4lzj7I/AAAAAAAANJw/8uG_xakXFGQ/s1600/20129822429x7t7hks_T5_32643.jpg

  Victoria, E-young, Taeyeon нар богино шорт болон подволкыг хослуулсан үнэхээр сайн сонголт болсон байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-02) Ïðîñìîòðîâ: 884 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû