Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Miss A Suzy - Гэнэтхэн нулимс дуслуулжээ
 • Miss A Suzy - Гэнэтхэн нулимс дуслуулжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.30 PM (2013-05-25)


  miss A Suzy 5-р сарын 20-нд 'Book of the House of Gu' драмаынхаа хэвлэлийн бага хуралын үеэр гэнэт нулимс дуслуулжээ...

  Сэтгүүлчид түүнээс 10 тербүм вонын охин гэх хочтой болсных нь талаар асуухад би үнэхээр их баяртай байгаа надад сурталчилгаа болон драма-д тоглох санал ирэх тусам улам их хариуцлага ноогдож байгаа гэдгийг мэдэрдэг. тиймээс би үргэлж хичээнгүйлэн ажиллах болно гэжээ. Харин энэхүү ярианы үеэр жүжигчин Lee Seung Gi Олон сурталчилгаанд тоголлоо гээд баян болно гэсэн үг биш шүүдээ. Suzy-ийн хувьд ямар ч амралтгүй ажиллаж байгаа юмшиг надад санагддаг тэр драма болон сурталчилгаанд байнга тоглож байгаа гэжээ. Энэхүү яриаг сонссон Suzy гэнэтхэн нулимс дуслуулжээ...
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-25) Ïðîñìîòðîâ: 989 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû