Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Minho: Shinee-н гишүүдээс би л зөвхөн 180см өндөртэй нь
 • Minho: Shinee-н гишүүдээс би л зөвхөн 180см өндөртэй нь 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.41 PM (2013-03-04)

  jTBC’s Shinhwa TV-ийн нэгэн дугаарт SHINee зочноор орсон юм. Энэ дугаар дээр  Minho  Eric-ийг SHINee-н шинэ гишүүн болгомоор байна гэж хэлжээ. Шалтгаан нь Minho хамтлагийнхаа гишүүдийн өндрийн дунджийг өсгөхийг хүсчээ.

  Minho : "SHINee-д Би л зөвхөн180см хүрэхээр өндөртэй гишүүн нь. Бусад гишүүд бүгдээрээ 170-н хэдэн см болохоор бид нар хамтдаа тайзан дээр бүжиглэхээр жоохон таагүй байдаг.” гэж хэлэхэд нь Jonghyun инээгээд, "Чи өөрийгөө өндөр харагдуулахын тулд гутландаа өндөрсгөгч хийдэг.Хэрвээ чи 180см юм бол тэгэх хэрэггүй шдээ” гэжээ.  Minho хариуд нь "Би чиний хийдэг шигийг хийдэггүй.” гэжээ.

  Энэ үед Shinhwa-н Minwoo "Та 2 яг Eric бид хоёр шиг харагддаг.” гэж хэлжээ. (Minwoo 174см өндөртэй ба Eric 180см өндөртэй)

  Энэ дугаар дээр Minho 2м 40см өндөртэй модон морин дээр хариан хүн бүрийг гайхшруулж чаджээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-04) Ïðîñìîòðîâ: 519 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû