Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü MBLAQ-Seungho, Мiss A-Fei болон бусад уран бүтээлчид ‘Dancing With the Stars 3′-т оролцоно
 • MBLAQ-Seungho, Мiss A-Fei болон бусад уран бүтээлчид ‘Dancing With the Stars 3′-т оролцоно 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.36 AM (2013-02-27)

  20130225_MBLAQSeunghomissAFei_1

  Dancing With the Stars‘ нэвтрүүлийн ” дахь улирал эхлэх гэж байгаа бөгөөд энэ удаад нэвтрүүлэгт MBLAQ-Seungho miss A – Fei,мөн  ‘Солонгосын Маддона’ Kim Wan Sun, дуучин Kim Kyung Ho, жүжигчин Lee Jong Won, жүжигчин Nam Bora, Бэсболын тамирчин Woo Ji Won, мөн Пүүл Биллъярдны эмэгтэй тамирчин  Jeanette Lee, болон илбэчин Lee Eun Kyul нар оролцох юм байна.

  ‘Dancing With the Stars 3′ 3 сарын 15наас эхлэн гарч эхлэх юм байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-27) Ïðîñìîòðîâ: 327 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû